ด้วยโรงพยาบาลราชบุรีจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

- ประกาศรับสมัคร

- ใบสมัครพยาบาลวิชาชีพ

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี