ตามที่โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

บัดนี้ การเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายละเอียด

- หนังสือประกาศรายชื่อ

 


 

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

- หนังสือประกาศรับสมัคร

 


 

ตามที่โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561 นั้น

บัดนี้การเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม  ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายละเอียดดังนี้

- หนังสือประกาศรายชื่อ

 


 

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

โรงพยาบาลราชบุรี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามรายละเอียด

- หนังสือประกาศรายชื่อ

 


 

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

- หนังสือประกาศรับสมัคร

 


 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี