โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ติดต่อสอบถาม ขอทราบรายละเอียดที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ (ห้องเบอร์ 47)
โทร. 032-719600 ต่อ 1518 (ในเวลาราชการ)
 

โปรแกรมที่ 1

 • สำหรับข้าราชการที่เบิกได้
 • และผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี

โปรแกรมที่ 2

 • สำหรับข้าราชการที่เบิกได้
 • และผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี
 • (ก่อนตรวจงดอาหารและน้ำ 12 ชั่วโมง)

โปรแกรมที่ 3

 • สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 35-50 ปี
 • ตรวจอัตราความเสี่ยงต่อ โรคหัวใจ โรคตับ
 • ความดันโลหิตสูง โรคไต และโรคมะเร็ง
 • (ก่อนตรวจงดอาหารและน้ำ 12 ชั่วโมง)

โปรแกรมที่ 4

 • สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 50 ปี ขึ้นไป
 • ตรวจอัตราความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้
 • มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก

โปรแกรมที่ 5

 • โปรแกรมพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการ
 • ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

โปรแกรมที่ 6

 • สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพเพื่อ
 • ค้นหาภาวะไขมันในเลือดสูงและเบาหวาน
 • (ก่อนตรวจงดอาหารและน้ำ 12 ชั่วโมง)
© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 178 , ทั้งหมด: 111199