ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. ยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG. TABLET จำนวน 240,000 เม็ด, 2. ยา SEMAGLUTIDE STERILE SOL. 4 MG./3 ML PRE-FILLED PEN (1 MG./DOSE)  จำนวน 800 ด้าม, 3. ยา METFORMIN+SITAGLIPTIN (1,000 MG.+100 MG.) TABLET จำนวน 49,280 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. ยา EMPAGLIFLOZIN+LINAGLIPTIN (10 MG.+5 MG.) TABLET จำนวน 135,000 เม็ด,

2. ยา PIOGLITAZONE+ALOGLIPTIN (15 MG.+25 MG.) TABLET จำนวน 131,600 เม็ด,3. ยา GEMIGLIPTIN 50 MG. TABLET จำนวน 134,680 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ยา HUMAN COAGULATION FACTOR VIII STERILE PWDR 500 IU./VIAL จำนวน 3,200 VIAL, 2. ยา HUMAN COAGULATION FACTOR VIII STERILE PWDR 250 IU./VIAL จำนวน 1,600 VIAL  ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)


ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ยา METHYLPREDNISOLONE STERILE PWDR 500 MG.  จำนวน 1,000 VIAL, 2. ยา PANTOPRAZOLE STERILE PWDR 40 MG.  จำนวน 12,000 VIAL ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ยา METHYLPREDNISOLONE STERILE PWDR 500 MG.  จำนวน 1,000 VIAL, 2. ยา PANTOPRAZOLE STERILE PWDR 40 MG.  จำนวน 12,000 VIAL ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา HUMAN COAGULATION FACTOR IX STERILE PWDR 600 IU./VIAL จำนวน 500 VIAL ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา HUMAN COAGULATION FACTOR IX STERILE PWDR 600 IU./VIAL  จำนวน 500 VIAL  ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ยา VALSARTAN+SACUBITRIL (51 MG.+49 MG.) TABLET จำนวน 33,600 เม็ด , 2. ยา ATORVASTATIN+EZETIMIBE (10 MG.+10 MG.) TABLET จำนวน 60,000 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ENOXAPARIN SODIUM STERILE SOL 80 MG./0.8 ML. จำนวน 5,200 ด้าม ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ENOXAPARIN SODIUM STERILE SOL 80 MG./0.8 ML. จำนวน 5,200 ด้าม ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ATORVASTATIN 40 MG. TABLET จำนวน 4,000,000 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ATORVASTATIN 40 MG. TABLET จำนวน 4,000,000 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)


ประกวดราคาจัดซื้อยา ETORICOXIB 90 MG. TABLET จำนวน 108,000 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา ETORICOXIB 90 MG. TABLET จำนวน 108,000 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

จังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ยา LEVETIRACETAM ORAL SOL. 100 MG./1 ML. (300 ML.) จำนวน 600 BOTT., 2. ยา NICARDIPINE STERILE SOL. 2 MG./2 ML. จำนวน 28,000 VIAL  ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ยา RASAGILINE MESYLATE 1 MG. TABLET จำนวน 28,000 เม็ด, 2. ยา AGOMELATINE 25 MG. TABLET จำนวน 11,200 เม็ด  ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ยา RASAGILINE MESYLATE 1 MG. TABLET จำนวน 28,000 เม็ด , 2. ยา AGOMELATINE 25 MG. TABLET จำนวน 11,200 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ยา SEVELAMER CARBONATE POWDER 0.8 GM. จำนวน 90,000 SACHET, 2. ยา HEPARIN SODIUM STERILE SOL. 5,000 U/ML. (5 ML.) จำนวน 5,000 VIAL ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –

จังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ยา SEVELAMER CARBONATE POWDER 0.8 GM. จำนวน 90,000 SACHET, 2. ยา HEPARIN SODIUM STERILE SOL. 5,000 U/ML. (5 ML.) จำนวน 5,000 VIAL   ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


© 2024 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 252 , ทั้งหมด: 261199

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้” โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็ปไซต์