ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการสรรหาคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามแนวทางหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0220.01/23343 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก 

- ประกาศรับสมัคร

- ใบสมัคร


Recent Posts

© 2022 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 209 , ทั้งหมด: 92658