User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรีจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับย้าย ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ รวมทั้งหมด 2 อัตรา

- ประกาศรับสมัคร

- ใบสมัคร

- ใบขอย้าย

- คำรับรองของผู้บังคับบัญชายิมยอมให้ข้าราชการในสังกัดย้าย


User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรีจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ รวมทั้งหมด 1 อัตรา

- ประกาศรับสมัคร

- ใบสมัคร

- ใบขอโอน

- ใบขอย้าย

- คำรับรองของผู้บังคับบัญชายินยอมให้ข้าราชการในสังกัดย้าย/โอน


User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยคณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจะดำเนินการรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งจะดำเนินการรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

- ประกาศ

- ใบสมัคร


User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการและนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ

- เอกสารแนบ


  1. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
  2. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  3. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี
  4. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี
© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 355 , ทั้งหมด: 182997