Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชบุรี จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

-เอกสารแนบท้าย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชบุรี จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

-เอกสารแนบท้าย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชบุรี จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

-เอกสารแนบท้าย


User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

          ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่การเงินมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี และนักจัดการงานทั่วไปมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี ปฏิบัติงานที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่การเงินมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี และนักจัดการงานทั่วไปมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี ตามรายละเอียดดังนี้

- เอกสารแนบ


  1. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
  2. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
  3. ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
  4. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

Recent Posts

© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 172 , ทั้งหมด: 111193