Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคลลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)

- เอกสารแนบ


User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

ด้วยจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยจังหวัดราชบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

- เอกสารแนบ


User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง (รายเดือน) ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชบุรี จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

-เอกสารแนบท้าย


  1. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี
  2. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย
  3. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่องขยายเวลารับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
  4. ขยายเวลาประกาศรับย้าย/รับโอน

Recent Posts

© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 162 , ทั้งหมด: 111183