User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชบุรี จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว

- เอกสารแนบ


User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)

- เอกสารแนบ


User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย

- เอกสารแนบ


  1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน โรงพยาบาลราชบุรี
  2. ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย
  3. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรีรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ โรงพยาบาลราชบุรี
  4. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรีรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ โรงพยาบาลราชบุรี

Recent Posts

© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 166 , ทั้งหมด: 111187