Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 จำนวน 5 อัตรา เพื่อเข้าปฏิบัติงานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

โดยที่ปรากฎว่า ประกาศดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเกี่บวกับชื่อตำแหน่งจึงขอแก้ไขประกาศโรงพยาบาลราชบุรี 

- เอกสารแนบ


User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรีจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 10 อัตรา

- ประกาศรับสมัคร

- ใบสมัคร

- ใบขอโอน

- คำร้องผู้บังคับบัญชา

- ใบขอย้าย


User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรีจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 10 อัตรา

- ประกาศรับสมัคร

- ใบสมัคร

- ใบขอโอน

- คำร้องผู้บังคับบัญชา

- ใบขอย้าย


  1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลราชบุรี
  2. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)
  3. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี
  4. ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชบุรี

Recent Posts

© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 175 , ทั้งหมด: 111196