ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 4 อัตรา นั้น

โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

-เอกสารแนบ


Recent Posts

© 2022 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 206 , ทั้งหมด: 92655