ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ไปแล้วนั้น

พยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 353 , ทั้งหมด: 182995