ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ตามที่โรงพยาบาลราชบุรีได้ดำเนินการรับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 26 กันยายน 2565 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

- เอกสารแนบ


© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 360 , ทั้งหมด: 202785