ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 มีมติให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญพิเศษ ของโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ราย 

- เอกสารแนบ


© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 358 , ทั้งหมด: 202783