ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,เภสัชกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ตามที่ จังหวัดราชบุรีได้มีประกาศ ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน สังกัดโณงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

- เอกสารแนบ


Recent Posts

© 2022 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 212 , ทั้งหมด: 92661