ตามที่ มีผู้เข้ามาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ซึ่งสามารถดูรายชื่อได้ที่นี่


 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี