ด้วยจังหวัดราชบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ดังต่อไปนี้

- ตำแหน่งเภสัชกร

- ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

- ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

- ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

- ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่


Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี