ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นั้น

          โรงพยาบาลราชบุรี ขอแจ้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ให้บุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งสามารถดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่นี่


 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี