ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

โรงพยาบาลราชบุรี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามรายละเอียด

- หนังสือประกาศรายชื่อ

 


 

ตามที่โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561 นั้น

บัดนี้การเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม  ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายละเอียดดังนี้

- หนังสือประกาศรายชื่อ

 


 

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

- หนังสือประกาศรับสมัคร

 


 

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 15 อัตรา

- หนังสือประกาศรับสมัคร

 


 

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้เปิดสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561 นั้น

เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จึงขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยขอยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ชั้น 2 ตึกอำนวยการ) โรงพยาบาลราชบุรี ในวันและเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

- หนังสือประกาศรับสมัคร


 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี