ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร นั้น

          โรงพยาบาลราชบุรี ขอแจ้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ให้บุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่


 

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในตำแหน่งเภสัชกร, นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย, นักเทคนิคการแพทย์, นักกายภาพบำบัด, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการพัสดุ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ในวันที่  18 สิงหาคม 2560 นั้น

          โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่


 

          ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 33 อัตรา

          โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ รวมถึง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ซึ่งสามารดูรายละเอียดได้ที่นี่


 

          ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นั้น

          โรงพยาบาลราชบุรี ขอแจ้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ให้บุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งสามารถดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่นี่


 

          ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร นั้น

          โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัชกร รวมถึง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ซึ่งสามารถดูรายชื่อได้ที่นี่


 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี