ศูนย์วิกฤตทารกแรกเกิด

 

    ห้องทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต Neonatal Intensive Care Unit หรือเรียกสั้น ๆ ว่า NICU เป็นห้องสำหรับเตรียมพร้อมคุณแม่ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง และสำหรับดูแลทารกแรกเกิดที่ต้องเข้ารับการดูแลอย่างใกล้ชิดมากกว่าทารกปกติ รวมไปถึงเฝ้าระวังการติดเชื้อ เพราะทารกกลุ่มนี้มีความเสี่ยงติดเชื้อได้ง่าย ได้แก่

NICU ห้องดูแลเจ้าตัวน้อยแรกเกิดที่ผิดปกติ

ห้องทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต Neonatal Intensive Care Unit หรือเรียกสั้น ๆ ว่า NICU เป็นห้องสำหรับเตรียมพร้อมคุณแม่ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง และสำหรับดูแลทารกแรกเกิดที่ต้องเข้ารับการดูแลอย่างใกล้ชิดมากกว่าทารกปกติ รวมไปถึงเฝ้าระวังการติดเชื้อ เพราะทารกกลุ่มนี้มีความเสี่ยงติดเชื้อได้ง่าย ได้แก่

 • ทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกแรกเกิดที่ตรวจพบมีอาการผิดปกติ เช่น การขาดออกซิเจน
 • ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
 • ทารกแฝดสอง รวมไปถึงแฝดสาม และ แฝดสี่
 • ทารกแรกเกิดที่มีระบบการทำงานหัวใจผิดปกติ
 • ทารกแรกเกิดที่มีระบบการหายใจผิดปกติ
 • ทารกแรกเกิดที่มีอาการผิดปกติ ต่างๆ

 

โรงพยาบาลราชบุรี   มีความพร้อมสูงทั้งทีมแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาทารกคลอดก่อนกำหนด ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมวางแผนดูแลรักษาคุณแม่ และลูกน้อยให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยอย่างสุดความสามารถการดูแลเฉพาะทารกแรกเกิดวิกฤติ ทารกที่มีความผิดปกติจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • การช่วยกู้ชีพและให้ออกซิเจนทารก
  เป็นการดูแลหลังจากทารกคลอดออกมา ซึ่งเด็กที่คลอดส่วนใหญ่จะหายใจเองได้ แต่มีเพียง 1% เท่านั้นที่ไม่สามารถหายใจได้เอง ซึ่งต้องการการกู้ชีพจึงต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจเพื่อให้ทารกหายใจเองได้
 • การปรับอุณหภูมิร่างกายทารก
  โดยใช้ตู้อบช่วยให้ทารกมีอุณหภูมิเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ควรอยู่ในช่วง 36.8 – 37.2 องศาเซลเซียส เพราะหากทารกแรกคลอดตัวเย็น อาจทำให้ความดันในปอดสูง เกิดปัญหาหายใจเร็วได้
 • การควบคุมการติดเชื้อ
  เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ เช่น แม่มีน้ำเดินก่อนคลอดนานกว่า 18 ชั่วโมง แม่มีเชื้อราในช่องคลอด แม่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น
 • การให้สารน้ำ สารอาหาร และโภชนาการที่เหมาะสม
  จะเน้นการให้นมแม่มากที่สุด แต่หากทารกมีภาวะเจ็บป่วย เช่น น้ำตาลต่ำ อาจต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นระยะ หรือในกรณีที่ทารกคลอดก่อนกำหนด หายใจเร็ว ไม่สามารถทานเองได้ก็จำเป็นที่จะต้องให้สารอาหารผ่านทางสายยางให้อาหารและสารน้ำทางเส้นเลือด เป็นต้น

    นอกจากนี้การดูแลทารกแรกเกิดวิกฤตินั้นมีการนำอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการดูแลรักษา อาทิ ตู้อบ เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง เครื่องจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์เพื่อรักษาภาวะความดันหลอดเลือดในปอดสูง เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด เป็นต้น เพื่อให้ทารกมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ว

    ปัญหาทารกแรกเกิดวิกฤตินั้นสามารถป้องกันได้ หากคุณแม่ฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ เพื่อจะได้ตรวจสุขภาพคุณแม่คุณลูกและดูแลอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของสูติ – นรีแพทย์และกุมารแพทย์ หากพบปัญหาจะได้วางแผนการคลอดและการดูแลรักษาได้โดยเร็ว ซึ่งโรงพยาบาลราชบุรีพร้อมดูแลสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์ให้เจ้าตัวน้อยออกมาลืมตาดูโลกได้อย่างแข็งแรงและเติบโตมีพัฒนาการที่ดีตามวัย

    โดยหน่วยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ โรงพยาบาลราชบุรี มีกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดพร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีการทำงานร่วมกับสูติแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม อีกทั้งตลอดระยะเวลาของการรักษาจะแจ้งรายละเอียดให้คุณพ่อคุณแม่ทราบครบทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องเพื่อความสบายใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง นอกจากนี้หน่วยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ โรงพยาบาลราชบุรีพร้อมประสานงานอย่างเป็นระบบในการรับและดูแลผู้ป่วยต่อจากโรงพยาบาลอื่น ๆ เพื่อให้คุณแม่และเจ้าตัวน้อยสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งครอบครัว

 


© 2024 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 134 , ทั้งหมด: 228353

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้” โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็ปไซต์